در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که فشار عرضه در بازار روز گذشته بالا بود تا جایی که شاخص کل با افت بیش از ١.٧٠٠ واحدی به کانال ١۶٠ هزار واحدی رانده شد ... !! به نظر می رسد تحرکات در گروه بانکداری و قفل شدن بخشی از نقدینگی معامله‌گران در این وضعیت نقش بسزایی داشته است. پیش از این، درخصوص وقوع این رویداد و اثرات آن بحث کردیم و گفتیم که فشار عرضه در گروه بانکداری می تواند دامن بازار را بگیرد. متاسفانه از مقطع حساس بازار که زمان انتشار گزارش های میان دوره ای و ماهانه بود، عبور کردیم و بازار به ...