بورس ٢۴ : آغازین روز هفته در بازارهای کالایی همچون سایر شنبه‌ها کم خبر بود اگرچه رخدادهای زیرپوستی ، پیدا و پنهان مهمی را می‌توان در تار و پود بازارها مورد بررسی قرار داد. بازار فولاد اگرچه کم‌خبر ظاهر شده ولی آرامش نسبی آن به معنی امکان تغییر است ولی این تغییر با توجه به نوسان قیمت‌های هفته قبل بیشتر رنگ و بوی حفظ همین سطوح قیمتی را می‌دهد اگرچه تمایل به رشد نرخ را هم می‌توان مورد توجه قرار داد. بازار محصولات پتروشیمی با توجه به معاملات جذاب دو هفته اخیر به یک آرامش نسبی دست یافته است...