در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه تعریف چندانی نداشت. البته از قبل هم قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه معمولا معامله‌گران در روزهای پایانی هفته با احتیاط بیشتری رفتار می کنند. با این حال در گروه های متوسط و کوچک وضعیت بهتری حاکم بود. نمادهای بانکی توپ و میدان را در اختیار داشتند. جاده سیمانی‌ها بتنی و هموار بود. در نمادهای گروه غذایی، شاهد توجه معامله‌گران به برخی از نمادها بودیم. در گروه ساختمانی شاهد پی ریزی و علم کردن ...