بورس ٢۴ : بازار سهام ٩٠ روز سخت را پشت سرگذاشت.پس از آن که شاخص بورس تهران از میانه های مهر ماه روند نزولی در پیش گرفت ،با ورود به ماه آبان شدت عرضه ها بیشتر شد و بازار سهام اغلب روزهای پائیز را یا با نوسان منفی پشت سرگذاشت و یا این که با عرضه های سنگینی دست و پنجه نرم می کرد. اما همزمان با این روزهای نه چندان دلچسب بازار سهام که شاخص بورس حدود ١١ درصد عقبگردبه معنای ثبت زیان سنگینی داشته ، «بورس ٢۴» به عنوان پرمخاطب ترین رسانه بازار سرمایه که مجوز رسمی برای مشاور سرمایه گذاری نیز دارد ، در سه ماه گذشته ۶١ سیگنال ویژه کاربران ویژه روی خروجی خود قرار داده که از این تعداد سیگنال ۴٧ سیگنال یعنی حدود ٨٠ درصد از مجموع سیگنال های منتشره به اهداف اولیه و ثانویه خود رسیده است و البته فقط ۴ سیگنال معادل ۶ درصد از این سیگنال ها با زیان مواجه شده و بازدهی ١٠ سیگنال اعلامی دیگر هم خنثی بوده است. جدول زیر کارنامه سیگنال های آنلاین «بورس٢۴» را در روزهای منفی سپری شده بازار سهام به خوبی به نمایش گذاشته است.

بورس 24 : بازار سهام ٩٠ روز سخت را پشت سرگذاشت.پس از آن که شاخص بورس تهران از میانه های مهر ماه روند نزولی در پیش گرفت ،با ورود به ماه آبان شدت عرضه ها بیشتر شد و بازار سهام اغلب روزهای پائیز را یا با نوسان منفی پشت سرگذاشت و یا این که با عرضه های سنگینی دست و پنجه نرم می کرد.
اما همزمان با این روزهای نه چندان دلچسب بازار سهام که شاخص بورس حدود ١١ درصد عقبگردبه معنای ثبت زیان سنگینی  داشته ، «بورس ٢۴» به عنوان پرمخاطب ترین رسانه بازار سرمایه که مجوز رسمی برای مشاور سرمایه گذاری نیز دارد ، در سه ماه گذشته ۶١ سیگنال ویژه کاربران ویژه روی خروجی خود قرار داده که از این تعداد سیگنال ۴٧ سیگنال یعنی حدود ٨٠ درصد از مجموع سیگنال های منتشره به اهداف اولیه و ثانویه خود رسیده است و البته فقط ۴ سیگنال معادل ۶ درصد از این سیگنال ها با زیان مواجه شده و بازدهی ١٠ سیگنال اعلامی دیگر هم خنثی بوده است.
جدول زیر کارنامه سیگنال های آنلاین «بورس٢۴» را در روزهای منفی سپری شده بازار سهام به خوبی به نمایش گذاشته است.
شما نیز می توانید از طریق این لینک 
https://bourse24.ir/addfund/ هم اکنون به خانواده اعضای ویژه بورس ٢۴ بپیوندید و از سیگنال های موثر این مشاور سرمایه گذاری بهره مند شوید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ٨٨۵۵۶۵٠٠ و ٨٨۵۵۶۴٠٠ تماس بگیرید.

 

نتیجه سیگنال

قیمت پیشنهادی خرید

تاریخ سیگنال

دیدگاه پیشنهادی سیگنال

نام سهم

در تاریخ 12 آبان از هدف دوم قیمتی هم عبور کرد

262

97.8.1

دو ماهه

کاغذ کاوه

سهم به بازدهی 10 درصدی طی دو ماه به قیمت های 130 تومان رسید

118

97.8.2

میان مدت

بانک پارسیان

سهم طی یک ماه هدف اول خود قیمت های بالای 360 تومان را تاچ کرد

320

97.8.9

میان مدت

کسرا

سهم طی یک هفته از هدف اول خود هم عبور کرد

560

97.8.13

 سه ماهه

معادن منگنز

سهم نوسان مثبت 5 درصدی تاکنون داشته است اما به هدف خود نرسیده است

160

97.8.13

 دوماهه

تابان هور

سهم طی 10 روز از هدف اول خود هم عبور کرد

212

97.8.14

میان مدت

نسوز آذر

سهم هم اکنون به قیمت های 195 تومان و صف خرید رسیده است

172

97.8.15

سه ماهه

کترام

سهم طی یک هفته تا قیمت های 750 تومان رشد و بازدهی 10 درصدی داشت اما به هدف اول خود نرسید

6­88

97.8.15

میان مدت

دتماد

سهم طی دو هفته به هدف دوم خود هم رسید

133

97.8.19

دو ماهه

عمران و توسعه شاهد

سهم بازدهی منفی داشته و به هدف خود نرسید

115

97.8.20

میان مدت

ثغرب

سهم با عبور از هدف اول به هدف دوم قیمتی خود نزدیک و بازدهی سنگینی داشته است

225

97.8.20

دوماهه

کرازی

سهم با بازدهی سنگین از هدف دوم خود هم عبور کرده است

175

97.8.21

سه ماهه

پخش البرز

سهم بازدهی یک هفته ای 10 درصدی داشته اما به هدف خود نرسید

1062

97.8.21

میان مدت

کیمیا

سهم از هدف دوم خود نیز فراتر رفته است

185

97.8.22

دو ماهه

دارویی کوثر

سهم نوسانات اندکی از قیمت پیشنهادی  داشته اما سود و زیان خاصی نداشته است

275

97.8.23

میان مدت

غپینو

سیگنال به بازدهی نرسیده است

3700

97.8.26

میان مدت

پتروشیمی پارس

سهم با بازدهی بیش از 10 درصدی همراه اما به هدف خود نرسیده است

700

97.8.26

میان مدت

دارویی اکسیر

سهم تارگت دوم خود را نیز تاچ کرده و فراتر رفته است

520

97.8.27

دو ماهه

گلدشت

سهم طی یک هفته هدف اول خود را تاچ کرد

250

97.8.28

میان مدت

سیمان صوفیان

سهم با زیان همراه شده است

790

97.8.29

میان مدت

زرین معدن اسیا

سهم نوسانات اندکی داشته است

202

97.9.3

دو ماهه

ثفارس

سهم بازدهی خیره کننده بیش از 200 درصدی داشته است

785

97.9.6

میان مدت

کارتن ایران

سهم طی یک هفته به سطوح نزدیک هدف اول خود دست یافت

630

97.9.6

دو ماهه

لپارس

سهم بازدهی نداشته است

330

97.9.7

میان مدت

تبرک

سهم از هدف اول خود عبور کرد

420

97.9.10

میان مدت

البرز دارو

سهم از هدف اول خود عبور و به هدف دوم خود نزدیک شده است

520

97.9.12

میان مدت

شکلر

سهم به هدف دوم خود نزدیک شد و بازدهی خوبی به همراه داشت

280

97.9.13

دو ماهه

وساخت

سهم به هدف اول قیمتی خود رسید

525

97.9.14

میان مدت

مپنا

سهم با رشد قیمتی خوبی هدف اول خود را تاچ کرد

420

97.9.17

میان مدت

کشت و صنعت قیام

سهم با بازدهی سنگین هدف دوم خود را هم تاچ کرد

170

97.9.17

دو ماهه

بیمه ما

سهم طی یک هفته به هدف اول خود رسید

360

97.9.18

دو ماهه

مگسال

سهم به هدف اول خود رسید

380

97.9.19

دو ماهه

پتایر

سهم بازدهی 10 درصدی داشت

390

97.9.20

دو ماهه

کاشی سینا

سهم فراتر از هدف اول خود رشد داشته است

620

97.9.21

میان مدت

کگاز

سهم به هدف دوم خود نیز دست یافته و بازدهی سنگینی داشته است

340

97.9.21

 سه ماهه

حخزر

سهم خنثی بوده است

700

97.9.24

دو ماهه

دارویی ابوریحان

سهم خنثی بوده است

420

97.9.25

دو ماهه

سیمان خوزستان

سهم بازدهی 10 درصدی داشته اما به هدف خود نرسیده است

245

97.9.25

سه ماهه

دارویی لقمان

سهم با بازدهی سنگین هدف دوم خود را هم تاچ کرده است

920

97.9.25

دو ماهه

نسوز ایران

سهم بازدهی سنگینی داشته و فراتر از هدف دوم خود رفته است

265

97.9.27

سه ماهه

فلات

سهم با بازدهی مناسب به هدف دوم خود رسیده است

630

97.9.27

دو ماهه

دارویی فارابی

سهم به هدف اول قیمتی خود رسیده است

245

97.10.1

دو ماهه

ایران یاسا

سهم به هدف اول خود رسید

520

97.10.2

میان مدت

بهپاک

سهم به هدف اول خود دست یافت

460

97.10.5

دو ماهه

بالاس

سهم نوسان حدود 10 درصدی داشت

400

97.10.8

دو ماهه

دشیمی

سهم خنثی بوده است

150

97.10.9

سه ماهه

بیمه سرمد

سهم بازدهی اندکی داشته است

720

97.10.11

میان مدت

پگاه گلستان

سهم طی مدت کوتاهی هدف اول خود را تاچ کرد

325

97.10.12

دو ماهه

فرابورس

سهم با نوسانات مثبت به هدف اول خود نزدیک شد

289

97.10.15

میان مدت

ایران خودرو

سهم با نوسانات مثبت همراه شد

135

97.10.11

دو ماهه

دسانکو

سهم با بازدهی سنگین به هدف دوم خود نیز دست یافت

480

97.10.16

دو ماهه

غپاذر

سهم به هدف اول خود دست یافت

225

97.10.18

سه ماهه

بیمه کوثر

سهم خنثی بوده است

285

97.10.19

دو ماهه

گروه دارویی سبحان

سهم به هدف اول خود نزدیک شد

1550

97.10.22

دو ماهه

شیمیایی سینا

سهم به هدف اول قیمتی خود رسید

327

97.10.23

دو ماهه

بیمه سامان

سهم طی چند روز هدف دوم خود را تاچ کرد

850

97.10.23

دو ماهه

مس تکنار

سهم خنثی بوده است

172

97.10.25

میان مدت

سامان گستر

سهم تاکنون 10 درصد بازدهی داشته است

1090

97.10.25

میان مدت

شیمیایی رنگین

سهم طی دو روز به هدف اول خود رسید

3900

97.10.25

دو ماهه

دقاضی

سهم 10 درصد نوسان مثبت داشت اما به هدف اول خود نرسید

3920

97.10.29

دو ماهه

دشیری

سهم خنثی بوده است

92

97.10.30

دو ماهه

بیمه میهن


نظرات

 • Bahram fm

  باسلام و عرض ادب و احترام خدمت كار شناس محترم
  چكاپا در تاریخ 97/09/07 سیكنال خرید صادر شد
  با دست یابی به سود دو رقمی در بین سهام بالا نیست

  ۱۳۹۷/۱۱/۴ - ۰۳:۱۳
 • جمور

  به نظر من که عالیه

  ۱۳۹۷/۱۱/۶ - ۱۰:۱۱