قیمت سنگ آهن با عیار ۶٢ درصد که به بالای ٧۵ دلار رسیده بود کاهش یافته و برخی کارشناسان معتقدند اگر برخی شرایط فراهم نشود رشد هفته های اخیر قیمت ها ..