بورس ٢۴ : رشد قیمت فولاد امروز رقم خورد و شاهد بودیم بعد از چند روز نوسان نرخ ، بازار فولاد وارد فاز صعودی شد که به معنی یک سیگنال خود در کلیت بازارهای کالایی است. در بازار پلیمرهای بورس کالا هم معاملات پرحجم و جذابی به ثبت رسید تا جایی که می‌توان به صراحت گفت دومین هفته مطلوب در بازار پلیمرها به ثبت رسیده است. این داده‌ها البته به بازار زعفران و مخصوصاً معاملات آتی آن سرایت نکرد که البته نمی‌توان از واقعیت‌های بنیادین این بازار غافل شد. بورس انرژی اما یک روز خوب را تجربه کرد تا جایی که می‌توان گفت تاکنون بهمن‌ماه جذابی برای این بازار به ثبت رسیده است...