و اما در داخل کشور در این ماه باید منتظر اجرایی شدن سامانه مدیریت ریسک بازاربورس باشیم. سامانه ای که در مرحله اول از ساعت ٨:٣٠ تا ٨:۴۵ دقیقه و در مرحله پیش گشایش اقدام به ایجاد محدودیت برای ثبت سفارش خرید در سیستم معاملاتی میکند. هر کارگزاری به میزان موجودی ریالی خود میتواند سفارش خرید در سیستم وارد کند. این اقدام در کنار کاهش ریسک کارگزاری ها ،موجب کاهش طرف تقاضا در بازار سرمایه خواهد شد. بسیاری از تحلیل گران نگرانی از اجرایی شدن این سامانه در تمام ساعت معاملات و ایجاد محدودیت و کاهش تقاضای خرید را دلیل منفی سنگین امروز بازار سرمایه میدانستند. البته نباید از تاثیر گزارش های بسیار بد خودرویی ها و عدم اعلام نرخ جدید برای تسعیر ارز بانک ها نیز غافل ماند...