بورس ٢۴ : عدم معامله نفت خام صادراتی در بورس انرژی را می‌توان مهمترین خبر امروز در بازارهای کالایی به شمار آورد اگرچه ذات عرضه و انتظار استمرار آن به معنی آغاز به کار جریان قدرتمند و جدیدی در بورس انرژی است که می‌تواند داده‌های اصلی این بازار را تغییر دهد. ولی دریغا که امروز نفت معامله نشد. در بازارهای کالایی باز هم شاهد واقع‌بینی و البته افزایش زیرپوستی تقاضا همچون روزهای قبل بودیم...