به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم پس از اصلاح قیمتی وارد موج صعودی خوبی شده که می تواند نوسانات خوبی به همراه داشته باشد