در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری بهمن می رویم که بازار روز گذشته شرایط خوبی نداشت؛ بطوریکه اگر اثرات رشد پالایشی ها را در نظر نگیریم، افت شاخص کل به بیش از ١.٠٠٠ واحد می رسید. به نظر می رسد انتظار بازار از گزارش های ٩ ماهه برآورده نشده و از طرف دیگر بسیاری از نمادهای بزرگ طی روزهای اخیر تا حدودی از سطوح حمایتی خود فاصله گرفته بودند. واقعیت امر این است که گزارش ها در حد انتظارات بود اما به هر جهت برخی از فعالان بازار انتظارات قوی تری داشتند ! نبود نقدینگی و عدم میل به خریدهای رو به جلو در کنار افزایش ریسک های ...