بورس ٢۴ : کالایی‌ها میل به واقع‌بینی را ادامه داده‌اند و منطقی‌تر از همیشه رفتار می‌کنند. نه رشد قیمت‌های جدی داریم و نه افت نرخ‌های هیجانی و این شرایط نشان می‌دهد که بازار هم عاقلانه رفتار می‌کند و هم از تقاضایی هرچند محدود سود می‌برد. این وضعیت را باید مثبت ارزیابی کرد زیرا به تقویت بنیادین بازارها منجر خواهد شد و البته گویی تقاضا وجود دارد...