آخرین روز کاری دی ماه را در حالی پشت سر می گذاریم که انتظار از بازار روز گذشته بیشتر بود. در بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار می بینیم که روند معاملات در بورس کالا نسبت به یک ماه اخیر بهبود یافته است. در حوزه صادرات گفته می شود که فروش خارجی شرکت‌ها طی یک ماه اخیر بهبود یافته است. در بازار ارز، نوسان دلار در کانال ١١ – ١٢ هزار تومانی در کنار کسری بودجه دولت، این احتمال را تقویت می کند که دلار نیمایی خود را به کانال ١٠ هزار تومانی نزدیک کند. در بازارهای جهانی، وضعیت تا حدودی بهبود یافته است. نفت مطابق با ...