از امروز برای یک پروسه یک هفته ای، بازار شکل و شمایل متفاوتی خواهد گرفت. طی ۵ – ۶ روز آتی، کلیه شرکت‌ها ملزم به انتشار گزارش میان دوره‌ای و عملکرد تولید و فروش ماهانه می‌باشند. در اطلاعیه های ٩ ماهه بحث گزارش تفسیر مدیریتی را داریم که از اهمیت بالایی برخودار خواهد بود. از طرف دیگر گزارش ماهانه را داریم که اگر مقدار فروش شرکت ها افت نکرده باشد، سیگنال خوبی برای بازار صادر خواهد کرد. بنابراین هر اطلاعیه و گزارشی از سوی شرکت ها می تواند رنج های ...