بورس ٢۴ : بازارها گویا زودتر از شرایط آب و هوایی نمناک شده‌اند و ضعف معاملات در اغلب بازارها قابل رهگیری بود. البته برای آخرین روز کاری رسمی این هفته ، این شرایط و البته انتظار برای بارش باران و برف و حتی بیم و امید از مشکلات حمل و نقل ، همگی به ضعف معاملات کمک کرده است. بازار رمق چندانی ندارد ولی برای هفته آینده می‌توان انتظار تغییر را مطرح کرد. بازار پلیمرها به عنوان یکی از مهمترین بازارهای مواد اولیه در هفته جاری بیشترین حجم معاملات در نیمه دوم امسال را تجربه کرده است که نشان می‌دهد زیر پوست برخی از بازارها خبرهایی در جریان است و این خبرها البته برای هفته آینده خودنمایی اصلی خود را بروز خواهد داد. در هر حال بازار ضعیف و مخصوصاً کم خبری را تجربه کردیم ولی از هم‌اکنون می‌توان انتظار تغییر را در بازار مدنظر قرار داد. در بازار فولاد شاهد آرامش قیمتی هستیم ولی بازار پلیمرها از رشد نرخ فاصله گرفت و بیشتر منتظر تزریق کالا از بورس به بازار است. بورس انرژی هم باز یک روز خوب و البته متعادل را سپری کرد...