بورس ٢۴ : قفل صندوق توسعه ملی برای استفاده بخش مسکن از منابع ارزی کشور باز شد. قرار است ظرف چند روز آینده تفاهم نامه ای بین مدیران وزارت راه و شهرسازی و یک بانک دولتی به امضا برسد که بر مبنای آن، حدود ٢ تا ٣ هزار میلیارد تومان از طریق برداشت از دلارهای صندوق توسعه ملی، به نام دولت در حساب این بانک تحت عنوان وجوه اداره شده،‌ سپرده گذاری خواهد شد تا به اعتبار آن، سالانه ١٠٠ هزار فقره وام ۵٠ میلیون تومانی برای ساخت مسکن با نرخ ٩ درصد پرداخت شود. همگی این واحدها در بافت های فرسوده یعنی نقاطی از ١١٠٠ شهر کشور که ارزانترین خانه ها و واحدهای مسکونی در آنجا قرار دارد ساخته خواهد شد. متوسط مبلغ وام نوسازی بافت فرسوده...

بورس 24 : قفل صندوق توسعه ملی برای استفاده بخش مسکن از منابع ارزی کشور باز شد.

قرار است ظرف چند روز آینده تفاهم نامه ای بین مدیران وزارت راه و شهرسازی و یک بانک دولتی به امضا برسد که بر مبنای آن، حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان از طریق برداشت از دلارهای صندوق توسعه ملی، به نام دولت در حساب این بانک تحت عنوان وجوه اداره شده،‌ سپرده گذاری خواهد شد تا به اعتبار آن، سالانه 100 هزار فقره وام 50 میلیون تومانی برای ساخت مسکن با نرخ 9 درصد پرداخت شود.

همگی این واحدها در بافت های فرسوده یعنی نقاطی از 1100 شهر کشور که ارزانترین خانه ها و واحدهای مسکونی در آنجا قرار دارد ساخته خواهد شد.

متوسط مبلغ وام نوسازی بافت فرسوده 50 میلیون تومان است اما در تهران 60 میلیون و در شهرهای کوچک 40 میلیون تومان از این تسهیلات پرداخت خواهد شد.

پرداخت وام 9 درصد برای ساخت مسکن قیمت تمام شده را کاهش قابل توجه می دهد بخصوص آنکه در بافت های فرسوده هزینه ساخت و ساز بدون احتساب وام تک نرخی، 20 تا 30 درصد ارزانتر است. این ارزانی به دلیل تخفیف در عوارض ساخت و ساز، تخفیف در هزینه خدمات نظام مهندسی و همچنین تخفیف در انشعابات است.همچنین قیمت خرید و تملک زمین نیز در بافت های فرسوده حدود 15 تا 20 درصد بصورت حداقل، ارزانتر از سایر مناطق شهری است.

در صورتی که سالانه 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده ساخته شود، میزان عرضه مسکن 30 درصد نسبت به وضع موجود افزایش پیدا خواهد کرد.

طی سال های گذشته حدود 300 هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور در هر سال ساخته شد. در حالی که بازار مسکن سالانه به حدود 900 هزار واحد مسکونی جدید (ساخت و ساز) نیاز دارد.

کمبود عرضه جدید مسکن از سال 94 تا کنون خود در نقش افزایش دهنده قیمت مسکن، نقش مخربی در جهش قیمت خانه در کشور طی یکسال اخیر داشته است.

متوسط قیمت مسکن در شهرهای کشور طی نیمه اول امسال حدود 30 درصد و در تهران بیش از 60 درصد افزایش پیدا کرد.در تهران میانگین قیمت مسکن در آذر ماه امسال 92 درصد جهش کرد و در برخی مناطق حتی تا 100 درصد قیمت ها رشد کردند.

وزیر راه و شهرسازی جدید بر عکس وزیر قبلی، عرضه را نسبت به تقاضا در اولویت برنامه های خود و دولت دارد.

محمد اسلامی معتقد است افزایش وام خرید مسکن تورم زا است و باید بازار مسکن را نه از طریق تحریک تقاضا که از طریق افزایش عرضه مسکن با حمایت مستقیم دولت رونق داد. وزیر جدید راه و شهرسازی حمایت مستقیم دولت از رونق بازار مسکن را در واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن معنی می کند.

این سیاست درست برعکس سیاستی است که طی 5 سال گذشته از طرف وزیر قبلی در بخش مسکن پیاده شد.

در همه سال های گذشته، اولویت تامین مالی مسکن با متقاضیان خرید خانه بود.

طی سال گذشته، میزان تسهیلات پرداختی برای خرید خانه بیش از 25 درصد افزایش پیدا کرد در حالی که تعداد تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن، از رشد برخوردار نشد. علت آن بود که منابع و اعتبارات بانکی برای تجهیز قدرت خرید مسکن سازماندهی شد. صندوق پس انداز مسکن یکم شاخصه اصلی اجرای سیاست تامین مالی خریداران مسکن است.در این صندوق بیش از 6 هزار میلیارد تومان منابع ارزان قیمت تا کنون تجهیز شده است و 300 هزار نفر در نوبت دریافت وام خرید مسکن هستند.

طی سال های گذشته بیش از نیمی از کل تسهیلات پرداختی در بخش مسکن،‌ برای خرید خانه صرف شد. اما برای سال آینده، اولویت تامین مالی مسکن به سمت سازنده ها و انبوه سازان تغییر می کند.

وزیر راه و شهرسازی روز گذشته معاون مسکن و ساختمان خود را تغییر داد. معاون قبلی، سیاست تجهیز منابع صندوق پس انداز مسکن یکم را دنبال می کرد تا جایی که قرار بود از صندوق توسعه ملی، منابع به این سمت هدایت شود!

اما حالا معاون جدید مسکن و ساختمان باید کاری شبیه مسکن مهر را هدایت کند. خانه سازی در تیراژ انبوه با تسهیلات ارزان قیمت و زمین های دولتی.گفته می شود 5 تا 7 هزار میلیارد تومان منابع فقط از محل تسهیلات بانکی مورد نیاز است.