بهترین پیشنهاد برای حل این مشکلات، استفاده از مدل های موفق جهانی ست و ابداعات داخلی می تواند ضربه های سنگینی در بلند مدت بر پیکر صنعت وارد کند...