در هفته های اخیر قیمت طلا به علل مختلف رشد کرده و بسیاری از سرمایه گذاران اکنون که در ابتدای سال جدید میلادی هستیم به فکر افزودن میزان بالاتری طلا در سبد ..