بورس ٢۴ : بازارهای کالایی در دومین روز هفته با فعالیت بیشتری روبه‌رو شد ولی این تقویت نسبی حجم معاملات به واقعی‌تر شدن بازار و دقیق‌تر کاهش نرخ و یا عدم رشد قیمت‌ها منجر شد. این شرایط در بسیاری از بازارها دیده شد تا جایی که بهای فولاد با کاهش محسوس شتاب رشد نرخ روبه‌رو گشت و بازار پلیمرها و سایر محصولات پتروشیمی میل به افت نرخ بیشتری را نشان داد. بازار زعفران هم با کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها به سمت تعادل بیشتری به پیش رفت اگرچه آتی زعفران امروز در نهایت کاهشی شد. بازارها گویی از عدم رشد قیمت دلار استقبال کرده‌اند که همین سیگنال در کنار ضعف نسبی و البته پراکنده قیمت‌ها و تداوم رکود نسبی در اغلب بازارهای کالایی رنگ و بوی تغییر فاز می‌دهد یعنی میل به کاهش نرخ جدی‌تر شده است انگار بازارها منطقی‌تر رفتار می‌کنند...