این موضوع تاثیر زیادی بر قیمت سهام این شرکت گذاشته بود و رکود ناشی از این اتفاقات قابل ملاحظه بود تا اینکه بالاخره مجوز افزایش قیمت خودرو برای این شرکت صادر گردید و مطابق نمودار زیر ...