به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، مس تکنار به دلیل پتانسیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها در کنار افتتاح طرح توسعه و اصلاح قیمتی عمیق موقعیت خرید خوبی به دست داده است