به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،بیمه سامان به دلیل دارایی های ارزی قابل توجه و سود سازی بالا در ۶ ماهه و شناسایی سود سهام گزارش ٩ ماهه بسیار خوبی در پیش رو داشته که وضعیت بنیادی سهم در کنار سیگنال صعودی تکنیکالی سبب موقعیت خرید خوبی را فراهم آورده است