در نهایت شاخص کل بازار بورس ١٠٠ واحد رشد کرد و به ١۶۴ هزار و ٩٢٩ واحد رسید. شاخص هم وزن به دلیل توجه بازار به صنایع کوچک با رشد بیشتری همراه بود و با حدود ٠.٧ درصد رشد معادل ١٩٢ واحد به ٢٨ هزار و ۶٢۶ واحد رسید. شاخص بازار فرابورس اما سرخپوش بود وهرچند افت شاخص کم اهمیت و حدود ٠.١۵ درصد بود...