بورس ٢۴ : طبق آنچه شنیده می شود ظاهرا با توجه به امکان پذیرش انواع اوراق بدهی و سایر ابزارهای مالی ، تنها اوراق دولتی در فرابورس پذیرش و عرضه خواهد شد و اوراق خصوصی با محدودیت همراه شده‌اند ، گرچه این موضوع بیشتر به شایعه نزدیک است و مقامات مسئول در سازمان بورس و فرابورس هنوز این موضوع را تایید نکرده اند، البته در خصوص عدم عرضه اوراق‌های جدید به مانند گذشته در بازار بورس و فرابورس هنوز جای ابهام وجود دارد ،که با ندا بشیری ، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گفت و گویی داشتیم تا در مورد وضعیت ابزار های جدید خصوص و دولتی و نرخ این اوراق و بازدهی آن ها بیشتر جویا شویم.

بورس 24 : طبق آنچه شنیده می شود ظاهرا با توجه به امکان پذیرش انواع اوراق بدهی و سایر ابزارهای مالی ، تنها اوراق دولتی در فرابورس پذیرش و عرضه خواهد شد و اوراق خصوصی با محدودیت همراه شده‌اند ، گرچه این موضوع بیشتر به شایعه نزدیک است و مقامات مسئول در سازمان بورس و فرابورس هنوز این موضوع را تایید نکرده اند، البته در خصوص عدم عرضه اوراق‌های جدید به مانند گذشته در بازار بورس و فرابورس هنوز جای ابهام وجود دارد ،که با ندا بشیری ، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گفت و گویی داشتیم تا در مورد وضعیت ابزار های جدید خصوص و دولتی و نرخ این اوراق و بازدهی آن ها بیشتر جویا شویم.

شایعاتی در خصوص پذیرش انواع اوراق بدهی و سایر ابزارهای مالی شنیده می‌شود، مبنی بر این که تنها اوراق دولتی پذیرش و عرضه و اوراق خصوصی با محدودیت همراه شده‌اند، آیا این امر صحت دارد؟

برای عرضه اوراق چه دولتی و چه خصوصی جز الزامات دستورالعملی، هیچ‌گونه الزام یا محدودیتی وجود ندارد. رشد اوراق دولتی نسبت به سایر اوراق‌ها، بخاطر توان بالای اعتباری دولت بوده است و هیج مانعی برای عرضه اوراق خصوصی وجود ندارد، به طوری که بخش خصوصی با وجود افزایش سهم اوراق دولتی از بازار بدهی فرابورس، سهم قابل توجهی از اوراق موجود در بازار را به خود اختصاص داده است.

طی سال‌های اخیر سهم بخش خصوصی از اوراق بدهی با متوسط 20 درصد در حال رشد بوده است. برای مثال طی نه ماه امسال 20 هزار میلیارد ریال اوراق جدید توسط بخش خصوصی عرضه شده که نسبت به 9 ماهه سال گذشته 100 درصد رشد داشته است. هم اکنون نیز تامین مالی نزدیک به 22 هزار میلیارد ریال اوراق جدید بخش خصوصی درحال تکمیل مدارک و تعیین ارکان برای انتشار است که 10هزار میلیارد آن مربوط به اوراق منفعت است. از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن به انتهای سال احتمالا ناشران بخش خصوصی اقدام به انتشار اوراق کنند.

علت عدم عرضه اوراق‌های جدید به مانند گذشته در بازار بورس و فرابورس چیست؟

عرضه اوراق جدید نه تنها مشابه روند گذشته بلکه با رشد نیز همراه بوده است. عرضه اوراق جدید، هم به جهت تنوع اوراق و هم از بابت مبالغ، بهتر از گذشته بوده است.

از نظر تنوع اوراق در سال گذشته ما شاهد عرضه دو نوع جدید از اوراق بدهی بودیم. اوراق منفعت و اوراق اجاره سهام، دو نوع جدید از اوراق مالی اسلامی بود که سال 96 برای نخستین بار در فرابورس ایران و بازار سرمایه کشور عرضه شد. امسال نیز در بخش ابزارسازی، مشغول به کار هستیم تا شاهد تنوع بیشتر اوراق در بازار باشیم. از نظر مقدار عرضه نیز بازار بدهی با رشد همراه بود.

فقط تنها نکته‌ای که در این میان مطرح است مساله کاهش عرضه اوراق کوپن‌دار توسط دولت در سال97 است که این موضوع نیز مستقیما بخاطر تصمیم و سلیقه ناشر است که بخواهد موارد بودجه‌ای خود را از طریق اوراق کوپن‌دار استفاده کند یا از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی (اوراق بدون کوپن). اما به هر ترتیب این موضوع تفاوتی در بازار بدهی ندارد و صرفا سهم نوع اوراق در بازار بدهی را تعیین می‌کند.

در برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاهد حذف ضامن‌های نقد شوندگی هستیم، آیا این امر ریسک صندوق‌ها را افزایش نمی‌دهد؟

به نظر می‌رسد حذف ضامن نقدشوندگی در صندوق‌های با درآمد ثابت تاثیر آن چنانی بر ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نخواهد داشت. دلیل اینکه حذف ضامن نقدشوندگی ریسک صندوق را افزایش نمی‌دهد، وجود بازار نقد اوراق و داشتن رکن بازارگردان در بسیاری از این اوراق است. مخصوصا صندوق‌های با درآمد ثابت عمده منابع خود را در نقدشونده‌ترین دارایی‌ها یعنی اوراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بخشی نیز در قالب سپرده‌های بانکی است و به همین جهت ریسک نقدشوندگی از این محل به صندوق تحمیل نمی‌شود. بحث اوراق با درآمد ثابت نیز از این منظر که بسیاری اوراق دارای رکن بازارگردان هستند ریسک نقدشوندگی را آنچنان به صندوق‌ها سرایت نمی‌دهد و سایر اوراق نیز به دلیل معاملات بالایی که طی سال‌های اخیر شکل گرفته نگرانی برای مدیریت صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند.

آیا ماه ‌شمار شدن سود سپرده‌‌ها می‌تواند به اوراق‌های بورسی و فرابورسی نیز سرایت کند؟

ماه‌شمار شدن سود سپرده‌ها به این صورت است که به جای تعلق گرفتن سود به حداقل مانده‌حساب در پایان هر روز، سود به حداقل مانده‌حساب در یک ماه تعلق خواهد گرفت. تاثیر این موضوع باعث کاهش نرخ موثر سود دریافتی سرمایه‌گذاران سپرده‌های بانکی خواهد شد. در بازار سرمایه سرمایه‌گذاران اوراق سود روزشمار دریافت نمی‌کنند در واقع آن ها سود منقضی شده در دوره را با یکدیگر در معاملات با هم تبادل می‌کنند. سرمایه‌گذاران اوراق زمانی ‌می‌توانند سود بیشتری از نرخ اسمی دریافت کنند که سود‌های دریافتی خود را دوباره در اوراق سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین بحث تبدیل محاسبات از روزشمار به ماه شمار در اوراق بورسی موضوعیت ندارد. تنها سرایت ماه‌شمار شدن سود سپرده به اوراق بازار بدهی، کاهش نرخ موثر اوراق است که این کاهش نرخ از طریق قیمت‌های معاملات شکل می‌گیرد. علت این موضوع نیز جذابیت اوراق نسبت به سپرده بانکی است که موجب جذب منابع بیشتر به سمت اوراق می‌شود و ممکن است تقاضا و در نتیجه آن، قیمت اوراق افزایش یابد که این موضوع باعث کاهش نرخ بازدهی موثر اوراق بدهی ‌شود.