به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل وضعیت ایده آل بنیادی و افزایش بالای قیمت محصولاتش از یک سو و اصلاح قیمتی بسیار خوبی که انجام داده در آستانه شروع موج صعودی جدید و قوی با پتانسیل بازدهی بالا می باشد