قیمت نفت در بازار چهارشنبه تا مرز ۶٠ دلار رفت از چهارشنبه تا این لحظه نوساناتی را تجربه کرده است اما در نهایت امروز (جمعه)، در لحظه تهیه این گزارش به ۶١.٣ دلار رسیده است. این افزایش قیمت نفت میتواند باز هم پتروپالایشی ها را در کانون توجه بازار قرار دهد...