اخباری که در روزهای اخیر از اقتصادهای بزرگ و مذاکرات تجاری چین و آمریکا منتشر شده برای آسوده کردن خیال سرمایه گذاران کافی نیست. تحلیلگران بانک جی پی مورگان می گویند ..