به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به دلیل روند مثبت سهام شرکت های زیر مجموعه و توان دست یابی به سود ۶٠ الی ۶۵ تومانی و دارا بودن ارزش ذاتی ٣٢٠ الی ٣۶٠ تومانی در قیمت های فعلی فاصله زیادی با ارزش ذاتی داشته و خرید سهم فرصت کم ریسک با سود بالا می باشد