تغییرات قیمت نفت بر بسیاری از بازارها و سرمایه گذاران اثر می گذارد. اخیرا قیمت ها رشد کرده و برخی فعالان بازار امیدوارند این روند ادامه پیدا کند. اما قبل از تصمیم گیری بهتر است به ..