بهای بسیاری از کالاها در بازار داخلی میل به کاهش نرخ پیدا کرده است و همین داده در شرایطی که انتظار بهبود را می‌توانستیم مطرح کنیم اندکی متناقض به نظر می رسد. بازارهای پلیمرها ، میلگرد ، محصولات شیمیایی و حتی بازارهای صادراتی فولاد کاهشی است ولی در کنار آن قیمت تیرآهن و ورق میل به رشد نرخ دارد. زعفران هم متناقض و چندگانه ظاهر می‌شود و رشد قیمتی با کاهش نرخ توأمان تجربه می‌شود. بازارها گیج شده اند آن هم در شرایطی که هم‌اکنون زمان مهمی برای تولید و برای فروش محصولات نهایی در روزهای پایانی سال خواهد بود. اما بورس انرژی یک روز خوب را سپری کرد و به تعادل بازگشت...