به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، بیمه کوثر در قیمت های مناسبی به دلیل شروع موج صعودی تکنیکالی و سود سازی بالا از نظر بنیادی و تقسیم سود حداکثری در مجمع با ریسک کم موقعیت خرید به وجود آورد