بورس ٢۴ : هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک‌تر شویم انتظار برای بهبود بازارها مخصوصاً بازار محصولات نهایی تقویت می شود و همین داده به این معنی است که بازار مواد اولیه باید از هم‌اکنون تحرکات جدیدی را تجربه کرده و بهبودی بنیادین با رشد حجم معاملات را سپری کند. هنوز این شواهد به صورت مشهود در دسترس نیست ولی بازارهای کالایی به این فاز هم خوش بین است و هم انتظار بهبود را جدی گرفته است...