امروز میتوان با کمی اغماض شاخص های بازار سرمایه را بی رنگ دانست. در یک جمله اینکه کامودیتی ها منفی بودند و مثبت بانکی ها تاثیر منفی آن ها بر شاخص را خنثی کرد. گروه خودرو نیز مورد بی مهری قرا گرفت و عمدتا با کاهش قیمت مواجه شد. البته حساب "خمهر" و "خفنر" را از گروه جدا کنید. "خودرو" نیز به سبب توجه تکنیکال ها شرایط بهتری نسبت به گروه داشت. پالایشی ها نیز که دیروز به مدد رشد قیمت نفت یکپارچه مثبت بودند امروز با نبود تقاضای جدی با افت قیمت مواجه شدند و یا درجا زدند...