به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل حجم فروش بسیار بالا و اهرم بالای فروش به نسبت سرمایه و افزایش شدید نرخ های فروش در آذرماه پتانسیل جهش عایدی و بازدهی دو رقمی را دارا و موقعیت خرید خوبی را به دست داده است