هفته نخست سال جدید میلادی اوضاع بازارهای مختلف بد نبود و سرمایه گذاران توانستند بخشی از زیان های اخیر خود را جبران کنند اما در هفته پیش رو شرایط ممکن است تغییر کند. در مطلب حاضر به پیش بینی هایی که ..