در جریان معاملات امروز جریان پول حقیقی از فلزات اساسی، کانه های فلزی ، ارتباطات و شیمیایی ها خارج و به گروه بانکی و خودرویی وارد شد. "وپاسار" باز هم شاهد بیشترین نسبت تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بود. در طرف مقابل حقوقی ها نیز "های وب"،"وبملت" ،"هرمز" و "کگهر" را از حقیقی ها خریدند. امروز بانک پاسارگاد از تب و تاب روزهای اولیه بازگشایی افتاد و به دنبال آن حجم معاملات به سطح معمول روزهای قبل از "وپاسار" رسید. چیزی حدود ۵٠٠ میلیارد تومان. گروه بانک با وجود کاهش شدید ارزش معاملات نسبت به دو روز گذشته باز هم بیشترین ارزش معاملات بازار امروز را به گروه خود اختصاص داد. نکته قابل توجه امروز کاهش ارزش معاملات اوراق بدهی و صندوق ها بود.