در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه زیر تیغ عرضه‌ها بود. البته در گروه بانکی و خودرویی وضعیت تا حدودی بهتر بود و زمزمه هایی درخصوص تمدید معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه و خروج از شمول ماده ١۴١ دارند موجب شد تا بخش مهمی از توجه و نقدینگی بازار حول محور این دو صنعت بچرخد. با این حال این دو صنعت هم از فشار عرضه در امان نبودند و ...