در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که اگرچه در بازار روز گذشته رشد شاخص کل محدود بود اما طیف بیشتری از صنایع بازار سبزپوش شدند. عدم ورود نقدینگی جدید به تالار شیشه ای موجب شده تا اندک پول موجود، مسیر گردش در بازار را در پیش بگیرد. این روزها گروه بانکی بیشترین حجم نقدینگی را جذب کرده و کم‌کم شاهد تحرکاتی در گروه خودروسازی هستیم. واقعیت امر این است که هر ٢ صنعت به لحاظ بنیادی ضعف های جدی دارند اما ...