این مورد برگ برنده ایست که می تواند گزارش ٩ ماهه و ١٢ ماهه شرکت را حتی از این هم بهتر کند. این بدان معناست که تحقق سود ٨٠ الی ٩٠ تومانی برای هر سهم در سال مالی ٩٧ "ماموریت غیر ممکن" نخواهد بود!