هفته پیش رو سال جدید میلادی آغاز می شود و از همین ابتدا فعالان بازار با تعداد زیادی گزارش از اقتصادهای بزرگ مواجه می شوند اما تصمیم گیری برای تعیین ترکیب سبد دارایی ها اصلا آسان نیست.