بورس ٢۴ : ابتدای هفته جاری با آرامش و کم‌خبری بازارها همراه بود اگرچه میل به افت نرخ را می‌توان در تار و پود اغلب بازارها مشاهده کرد. کاهش نرخ برای اغلب بازارها و شاید تمامی آن ها مشهود است و این سیگنال به معنی آغاز هفته‌ای نزولی در بازارها خواهد بود ولی این افت نرخ در کنار نزدیکی به روزهای پایانی سال و زمان تولید برای فروش در اواخر سال می‌تواند محرک جدیدی برای بازارها باشد. این شرایط رفتار منطقی بازار در واکنش به شرایط دشوار فعلی است...