در سال جاری میلادی شاخص بی ثباتی در بازارهای مختلف بالا بود و خبر بد اینکه سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. سرمایه گذاران برای تعیین ترکیب سبد دارایی خود باید به برخی معیارها و عوامل توجه کنند و ..