به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم پس از اصلاح قیمتی عمیقی که تجربه نموده به کف قیمتی خود رسیده و در آستانه شروع موج صعودی تکنیکالی قوی می باشد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

بالاس

قیمت تابلو

520

560

440

420

ریسک متوسط

2ماهه

اصلاح قیمتی عمیق و سیگنال صعود و آغاز موج صعودی تکنیکالی


نظرات

  • ثابت قدم

    کارت درسته بورس 24 بهت ایمان اوردم.

    ۱۳۹۷/۱۰/۸ - ۲۰:۳۶