بورس ٢۴ : تکانه‌های بازار امروز هم ادامه یافت و در کل می‌توان گفت که بازارها از رکود عمیق پیشین اندکی فاصله گرفته‌اند. دلار هم به تکانه‌های بازار کمک کرده و در کل می‌توان گفت تاکنون هفته مطلوبی به نسبت شرایط فعلی بازار را شاهد هستیم. بورس انرژی اما امروز خوش درخشید و گل کاشت. بهای زعفران آتی امروز اندکی افزایش یافت که نشان می‌دهد ...