بورس ٢۴ : بازارهای کالایی امروز به نسبت شرایط بهتری داشتند و می‌توان گفت با فرض نوسان نرخ ، ولی حجم معاملات اندکی بهتر شد و امیدواری‌های جدیدی به بازارها تزریق شده است. در بازار فولاد هنوز شاهد تداوم رشد قیمت‌ها هستیم ولی به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا بازار به بازبینی واقعیت‌های خود بپردازد ، آن هم در وضعیتی که رشد قیمت‌های خوبی تاکنون ثبت شده و از این پس باید باز هم به جستجوی تقاضای مؤثر مشغول شد. بازار زعفران باز هم افزایشی باقی ماند و حتی یکی از سررسیدهای آتی آن با صف خرید روبه‌رو شد تا خوش‌بینی به این بازار تداوم یابد ، اگرچه رشد این بازارها در بورس کالا در گرو افزایش نرخ در بازار داخلی است و بهبود بازار آزاد هم در گرو رشد صادرات است...