به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، بهپاک به دلیل اصلاح قیمتی عمیق و جهش نرخ های فروش و دریافت دلار ۴٢٠٠ تومانی با پتانسیل سود سازی بالایی مواجه که می تواند برگشت روند خوبی از این جهت داشته باشد