بورس ٢۴ : ابتدای زمستان آن هم زیر باران و برف انتظار کاهش قیمت‌ها را در بر داشت ولی با توجه به انتظار برای ضعف معاملات ، ولی باز هم زعفران و فولادی افزایشی بود. البت بازارها هنوز برای ترسیم دورنمای نرخ در هفته جاری به شفافیت بیشتری نیاز دارد و داده‌های محدود فعلی برای تعیین مسیر نرخ هنوز کامل نیست. البته امروز معاملات به نسبت روزهای گذشته نسبتاً ضعیف بود اگرچه بازار فولاد به صورت کلی به نسبت سایر بازارها وضعیت بهتری داشت...