افزایش بهای فولاد برای دومین روز پیاپی به ثبت رسید اگرچه حجم تقاضای مؤثر از سوی مصرف‌کننده نهایی هنوز هم ضعیف است و همین داده شاید تاکنون سرعت‌گیر اصلی برای عدم رشد شتابان و مخصوصاً فراگیر قیمت‌ها باشد. در بازار زعفران اما رشد نرخ مشهود بود و آتی زعفران برای همه سررسیدهای فعال به صف خرید رسید که خود داده مهمی از ذهنیت‌ فعالان بازار از آینده است. اما در بازار پلیمرها برای سومین روز پیاپی افت نرخ ثبت شد که با توجه به رکود فعلی و کاهش قیمت جهانی نفت خام و جو روانی کاهش نزخ منطقی به نظر می رسد. بورس انرژی هم یک روز مثبت را تجربه کرد...