افت بازار سرمایه به مانند بازپخش سریال های تلویزیونی ادامه دارد ... ! بورس تهران در معاملات روز گذشته روندی مشابه با مابقی روزها داشت. افت مجدد نفت در بازارهای جهانی موج دیگری از عرضه را به تابلوی معاملات تحمیل کرده است. رد پای ترس در روند عرضه ها مشهود است. چشم‌انداز رکود تورمی در اقتصاد کلان، تداوم ریسک‌ نوسان کامودیتی ها در بازارهای جهانی، فشار ناشی از تحریم‌ها ، برگشت نرخ ارز به کانال ٩ – ١٠ تومانی و ...