در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شروع بدی نداشت. حتی با تشکیل صفوف خرید در برخی از خودرویی ها و رنج مثبت در نمادهای بانکی، کور سویی از اُمید در دل سهامداران روشن شد اما دیری نپایید که با عرضه صفوف خرید نمادهای مورد توجه و عقب نشینی بانکی ها، بازار به کُما رفت و باری دیگر شاهد ریزش قیمت ها و شاخص ها بودیم. جالب است که این روزها بازار با اُمید شروع می کند. حتی در برخی از نمادها یک حرکت موقت رو به جلو در دقایق ابتدایی شکل می گیرد اما ...