امروز روز بورسی ها نبود. اگر چه وضعیت حجم معاملات خرد نسبت به روز گذشته بهبود اندکی یافت و توانست مجددا به بالای ۵٠٠میلیارد تومان برسد؛ اما این افزایش حجم در جهت کاهش قیمت ها بود و منجر به افت دماسنج های بازار سرمایه شد. شاخص کل بورس با افت ٢هزار و ٧٧٧ واحدی در ١۶١هزار و ٧٠٨ واحد ایستاد. شاخص هم وزن ٣١٨ واحد معادل ١.١ درصد کاهش را نشان داد و در شاخص فرابورس شاهد افت ١۵.٨ واحدی و رسیدن به هزار و ٨٢۶ واحد بودیم. یکی از دلایل منفی سنگین امروز نسبت به روزهای قبل را میتوان به تسویه خرید های اعتباری نسبت داد. امروز آخرین مهلت فروش برای تسویه اعتبارات آذر ماه بود...